Elektroinstalace

Díky našim dlouholetým zkušenostem v oblasti elektroinstalací dokážeme našim zákazníkům nabídnout kompletní spektrum služeb. 

Samozřejmostí jsou vždy výhodné ceny, rychlá a kvalitní dodávka a vždy kvalitně a rychle zpracovaná bezplatná cenová nabídka.

 

Elektroinstalace provádíme v tomto rozsahu:

1. Dodávka a montáž silnoproudých a slaboproudých rozvodů včetně rozvaděčů
2. Dodávka a montáž hromosvodových systémů, měděných i pozinkovaných
3. Dodávka a montáž elektrických topných systémů - vytápění místností
4. Dodávka a montáž zabezpečovacích zařízení
5. Revize elektrických zařízení, el. strojů, ručního a přenosného nářadí

Nové elektroinstalace zařízení do 1000 V

  • rodinné domky, provozovny, kanceláře, sklady, panelákové byty
  • výměny bytových rozvodnic a jištění

Rekonstrukce elektroinstalace do 1000 V

  • rekonstrukce stoupaček, hlavní domovní vedení, společné prostory domů,
  • rozdělení spínání osvětlení, výměna elektroměrových rozvaděčů
  • venkovní a jiné atypické nasvícení, atypické instalace
  • pohybová čidla na spínání osvětlení v panelových domech

Pravidelná údržba elektrického zařízení do 1000 V

  • opravy instalací, havarijní opravy, opravy zjištěných závad po revizích

Kontaktní formulář - elektroinstalace

 

 

Co všechno znamená elektroinstalace?

Elektroinstalace je soustava elektrotechnických zařízení k vedení a ovládání elektrického proudu nebo elektrických signálů v místě jejich užívání. Elektroinstalace slouží k přenosu elektrické energie (silové rozvody), nebo k přenosu dat a slaboproudých signálů.

Požadovanému účelu musí vyhovovat její vybavení a dimenzování. Pro elektroinstalaci v budovách se užívají názvy rozvodná síť (silové rozvody), datová síť (datové rozvody), případně slaboproudé rozvody (sdělovací vedení). V dopravních prostředcích, samohybných strojích i u lodí se setkáme spíše s názvy elektrická výzbroj (kabely + ovládací přístroje + spotřebiče) nebo kabeláž (kabely+konektory).

Elektroinstalace je tvořena soustavou vzájemně propojených vodičů, ovládacích prvků (spínače, stykače, relé) a jisticích prvků (pojistky, jističe, proudové chrániče, přepěťové ochrany). V budovách je elektroinstalace uložena ve stěnách v elektroinstalačních trubkách nebo přímo v omítce, případně na povrchu stěn nebo v prostoru v elektroinstalačních lištách, kanálech, žlabech.

Pro moderní elektroinstalaci je typické, že silové (napájecí) i slaboproudé vodiče a kabely jsou vedeny společnými trasami a propojují stejné přístroje. Například v bytových a jim podobných instalacích bývají ve společném rámečku umístěny silové zásuvky společně s datovou, telefonní nebo TV/SAT zásuvkou.

 

Elektroinstalace odkazy

České elektro normy
http://www.normy.biz/elektro-normy.php

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
http://csnonline.unmz.cz/vyhledavani.aspx