Zabezpečovací systémy

Před instalací vypracujeme zdarma bezpečnostní posouzení objektu a předložíme zákazníkovi nabídku s návrhem několika variant zabezpečení. 

Důležitý je osobní kontakt s Vámi a prohlídka stavby (plánů).


 Nabídka, projekt, instalace a servis pro zabezpečovací systémy

  1. Profesionální návrh zabezpečovacího systému  – zdarma vypracujeme bezpečnostní posouzení objektu splňující požadavky Vaší pojišťovny a doporučíme optimální variantu.
  2. Zabezpečovací systémy instalujeme tak, aby nenarušily interiér, případně zvolíme bezdrátovou variantu.
  3. Servis zabezpečovacích systémů – zákazníkům poskytujeme záruku na dobu 2 let + poradenství. Součástí servisu jsou pravidelné roční kontroly a revize systému.

 

Kontaktní formulář - Zabezpečovací systémy

 

 

 

Zabezpečovací systém - instalace

Vzhledem k častým případům vloupání do rozestavěného objektu zajistíme instalaci tak, aby Váš objekt byl zabezpečen současně s osazením dveří a oken. Tím se minimalizuje riziko vloupání v průběhu stavby. Pokud je již stavba nemovitosti dokončena, snažíme se provést instalaci tak, abychom nenarušili její interiér, popřípadě zvolíme bezdrátovou variantu.

 

Zabezpečovací systém – servis

Zákazníkům poskytujeme záruku na dobu tří let a možnost využívat naši poradenskou linku (hotline). Součástí naší nabídky jsou pravidelné roční kontroly a revize celého zabezpečovacího systému.

 

Zabezpečovací systém - konstrukce

Základem zabezpečovacího systému je ústředna a ovládací panel (klávesnice) nebo dálkové ovladače. Jednotlivé detektory jsou napojeny na zabezpečovací ústřednu.

 

 

Zabezpečovací zařízení

Nabízíme zabezpečovací zařízení do domu, bytu nebo kanceláře. Zabezpečovací zařízení jsou finančně mnohem dostupnější, než si řada lidí myslí. Cenově vycházejí podobně jako elektronické spotřebiče, které jsou v každé domácnosti. Zabezpečovací systémy se skládají z těchto komponentů:

 

Alarmy

Alarmy neboli ústředny zabezpečovacích zařízení vyhodnocují signály ze snímačů nebo ovládacích zařízení a v souladu s naprogramováním rozhodují o vyhlášení poplachu.

 

Snímače

Snímače se používají pro zabezpečení domů a bytů, předávají informace na zabezpečovací zařízení.

 

Detektory kouře, plynu, vody

Detektory kouře, plynu, vody varují v místě montáže vestavěnou sirénou a navíc mohou předávat informaci také dále, například na zabezpečovací zařízení.

 

Siréna

V případě poplachu zabezpečovací zařízení pomocí venkovní sirény přiláká sousedy, kolemjdoucí a pomocí vnitřní sirény se snaží odradit pachatele. Při houkání sirény uvnitř objektu vydrží dále 'pracovat' opravdu jen hluchý.

 

Klávesnice, ovladače

Zabezpečovací zařízení lze ovládat pomocí klávesnic a ovládačů.

 

Komunikátory

Pomocí komunikátorů lze zabezpečovací zařízení ovládat na dálku a v případě poplachu se jimi přenáší informace pomocí SMS a audio upozornění.

 

Co všechno může umět zabezpečovací zařízení

 

Není možné podat vyčerpávající přehled o všech funkcích, které poskytuje zabezpečovací zařízení řízené  ústřednou, ale pro ilustraci můžeme uvést několik příkladů:

 

Využití programovatelného výstupu

Zabezpečovací zařízení má k dispozici mnoho programovatelných výstupů, které spínají při vzniku určitých událostí. Sepnou například když zabezpečovací zařízení vyvolá poplach, když zabezpečovací zařízení zapnete či vypnete, při vzniku některé z poruch a podobně.

 

Když tedy nastavíme výstup tak, aby se sepnul v případě, že zabezpečovací zařízení zapnete do režimu'Odchod', a budeme jím ovládat stykač, přes který vedeme přívod k oběhovému čerpadlu teplé vody, automaticky se toto čerpadlo při odchodu z domu vypne. Dojde tak nejen k úspoře elektrické energie, ale sníží se i odběr topného média, které ohřívá teplou vodu.

 

Stejnou funkci můžeme použít i při střežení rekreačního objektu, kde zabezpečovací zařízení po zapnutí vypne proud v celém domě. Samozřejmě kromě přívodu napájení pro zabezpečovací ústřednu, lednici a topení.

 

Ovládání po telefonu

Zabezpečovací zařízení,  je možné ovládat dálkově pomocí telefonu. Není tedy nic jednoduššího než využít další programovatelný výstup zabezpečovací ústředny pro přepínání topení z útlumové na provozní teplotu a tak si pomocí telefonu zatopit ještě před svým příjezdem na chalupu, nebo před návratem ze zimní dovolené.

 

Spolupráce s automatizací domácnosti

Jakmile vstoupíte do domu a je tma, ústředna rozsvítí v předsíni, abyste mohli rovnou vypnout zabezpečovací zařízení a nemuseli předtím šátrat po vypínači.

 

Při poplachu se rozsvítí všechna světla v domě. Pokud nejste doma, zásahová jednotka lépe uvidí do místností a bude mít jednodušší zásah. Pokud doma jste a zabezpečovací zařízení hlídá jenom některé místnosti nebo rozbití oken a otevření dveří na obvodu domu, zvýší se i vaše bezpečnost, protože je menší pravděpodobnost, že se nějaký zloděj schovává ve tmě za skříní, aby vás praštil po hlavě, až půjdete poplach vypnout.

 

Dálkově ovládané zabezpečovací zařízení tak může zatápět, rozsvěcet, zatahovat rolety, otevírat dveře od garáže a řídit řadu dalších spotřebičů.

 

Zabezpečovací systémy odkazy

Zabezpečení, alarmy, detektory, Jablotron - zabezpečovací systémy
http://www.jablotron.cz/

České elektro normy
http://www.normy.biz/elektro-normy.php

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
http://csnonline.unmz.cz/vyhledavani.aspx